Welcome Guest!! Login |  Your Cart has 0 Item(s)

Privacy Policy

הצהרת פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים לך מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת שהות באתר, וכל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. לנוחותך הצהרת פרטיות זו מופיעה בדף הבית ובכל דף אחר באתר. המידע הנאסף באתר נעשה באמצעות הסכמי הצטרפות ומיועד באופן ישיר לשימוש פנימי בתוך החברה לצרכי מתן שירות וחיוב בלבד. במידע הנמסר לנו לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט אם נדרש להשלמת המטלה כגון חברת האשראי. במקרה ששלחת לנו דוא"ל, נשתמש בכתובת הנ"ל לצורך משלוח דואר חוזר בלבד. כתובת הדוא"ל שלך לא תימסר לשום גורם אחר. כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי תשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לצורך ביצוע התשלום הספציפי שלגביו מסרת את הפרטים הנ"ל. אנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. החברה אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את רשימת הלקוחות לגורם חיצוני כלשהו. אנו נשמח לקבל את הערותיך לגבי הצהרת פרטיות זו על מנת שנוכל להשתפר ולהגן טוב יותר על פרטיותך