Business Plan

 

החברה מתנהלת בדולרים

החישוב נעשה לפי 4 ש"ח לדולר נכון ליום 1/12/2016

מפיץ נהנה מתגמול רשת בינארית בעומק אינסופי

 

בונוס צירוף – על כל מפיץ חדש שתצרף באופן אישי תקבל 50$ 

 

בונוס התאמה – על כל שלישיית מפיצים שיצורפו בתוך הרשת שלך ביחס של 2:1 או 1:2 (שני מפיצים ברגל ימין ומפיץ אחד ברגל שמאל, או להיפך), תקבל 50 דולר. שים לב שאין הגבלה של עומק הרשת, ואין איבוד של פוטנציאל ההשתכרות

 

עמלת מוצרים- החברה תשלם לך 25% על כלל הרכישות של המוצרים "ברגל החלשה" (רגל קטנה). גם כאן אין הגבלה של עומק הרשת, ואין איבוד של פוטנציאל ההשתכרות 

 

עמלה על מכירת מוצרים ללקוחות – הנך זכאי לקבלת 20% עמלה מכל רכישה של לקוחות אשר אתה גייסת או הופנו על ידך באופן אישי. אינך צריך להחזיק מלאי כלשהו, אלא רק להפנות את הלקוח ישירות לחברה 

 

תנאי זכאות לעמלה – צירוף אישי חד פעמי, של 2 מפיצים (אחד בכל רגל) ורכישת מוצרים בשווי מינימאלי של 25 נקודות מידי חודש